Tuesday, March 15, 2011

Când am încetat să mai fiu un zeu

Când am încetat să mai fiu un zeu?

Neuronii'ţi sincopau în 
 ritmul respiraţiei mele
Frunzele veştede toamna cădeau în 
cadenţa paşilor mei
Stelele apăreau pe cer după 
extrasistolele inimii mele.

În zvâcniri nevinovate
Ne dădeam cu capul de pereţii 
imaculaţi de sticlă
Ai propriei noastre voinţe.

Când am încetat să mai fiu un zeu?...
Nici că mai contează
În umanitatea-mi sieşi însăşi atot-suficientă.

Nu...acest text nu a fost generat de un script...dar ar fi putut fi.

No comments: